Събития

17.10.2019
Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“