Събития

09.05.2019
Участие на ЦРЧР в Национален дискусионен форум, организиран по проект по програма "Еразъм+"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“