Събития

19.04.2019
Конференция, посветена на добрите практики по Програма „Европейски корпус за солидарност“
18.04.2019
Информационно събитие по дейност ECVET, 18.04.2019г., гр. Плевен
16.04.2019
Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“
12.04.2019
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“