Събития

20.03.2019
Участие на изпълнителния директор на ЦРЧР в Зимен университет 2019 г.
08.03.2019
Изпълнителният директор на ЦРЧР откри в Пловдив „Дни на диалога“ по проект на Програма „Еразъм+“
05.03.2019
Информационен ден по дейност Европас и дейност Еврогайдънс
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“