Събития

10.12.2019
Национално обучение на кариерни консултанти, 10-11 декември 2019г., гр. София
28.11.2019
Информационен ден по КД1 „Образователна мобилност за граждани“ и КД2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ и дейност „Европас“ 28.11.2019г.
21.11.2019
Информационен ден по дейност  ECVET и Програма "Еразъм+", сектор "Професионално образование и обучение"
17.10.2019
Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET
26.09.2019
Европейски ден на езиците - 26 септември
17.09.2019
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, и Програма „Европейски корпус за солидарност“
14.06.2019
Работно ателие на тема „ECVET-практики за мобилност и подготовка на проекти по „Еразъм+“
09.05.2019
Участие на ЦРЧР в Национален дискусионен форум, организиран по проект по програма "Еразъм+"
19.04.2019
Конференция, посветена на добрите практики по Програма „Европейски корпус за солидарност“
18.04.2019
Информационно събитие по дейност ECVET, 18.04.2019г., гр. Плевен
16.04.2019
Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“
12.04.2019
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“