Събития

12.12.2018
Годишна среща на акредитираните организации по доброволческите дейности на Програма „Еразъм+“
06.12.2018
Валоризационна конференция 2018
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“