Събития

23.10.2018
Информационни дни и Обучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ - сектор „Висше образование”
03.10.2018
Обучение на бенефициенти, КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23.03.2018 г.
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“