Събития

21.09.2018
Обучение на бенефициенти по КД 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 21.03.2018г. и 26.04.2018г.
03.09.2018
Еколагер „Нашето наследство – където миналото среща бъдещото“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“