Събития

14.06.2018
Форум „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“