Събития

19.04.2018
Междусекторна среща, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“
17.04.2018
Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“
12.04.2018
Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектори „Образование и обучение"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“