Събития

22.02.2018
Информационен ден по КД2, сектор „Училищно образование“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“