Събития

12.12.2018
Годишна среща на акредитираните организации по доброволческите дейности на Програма „Еразъм+“
06.12.2018
Валоризационна конференция 2018
23.10.2018
Информационни дни и Обучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ - сектор „Висше образование”
03.10.2018
Обучение на бенефициенти, КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23.03.2018 г.
21.09.2018
Обучение на бенефициенти по КД 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 21.03.2018г. и 26.04.2018г.
03.09.2018
Еколагер „Нашето наследство – където миналото среща бъдещото“
25.07.2018
Информационно събитие по „Европейски корпус за солидарност“
14.06.2018
Форум „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“
09.05.2018
9 май - Ден на Европа
19.04.2018
Междусекторна среща, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“
17.04.2018
Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“
12.04.2018
Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектори „Образование и обучение"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“