Събития

21.11.2017
Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”
21.11.2017
Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”
06.11.2017
Участие на българския ECVET eкип в годишния ECVET форум 2017г.
06.11.2017
Участие на българския ECVET eкип в годишния ECVET форум 2017г.
01.11.2017
Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“
01.11.2017
Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“.
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“