Събития

30.09.2017
Информационни-дни-сектор-Висше-образование-гр-Плевен-25-26-10-2017г.
29.09.2017
Обучение на бенефициенти, КД 2 „Стратегически партньорства“, Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 29.03 и 26.04.2017 г.
26.09.2017
ЕCVET опит – добри практики от прилагането на системата и разпространението на „ЕРАЗЪМ+“ в България
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“