Събития

26.08.2017
Информационна среща на тема: "Възможности на Европейската доброволческа служба (ЕДС)"
14.08.2017
2 АВГУСТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА
10.08.2017
Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26.04.2017г.
02.08.2017
Семинар на тема „Пътища за подобряване на оценяването и признаването на резултати на учащите се в страната и чужбина“, 03-06 юли 2017г., Бирмингам, Великобритания
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“