Събития

28.07.2017
Обучение за Евродеск мултиплаери 27-28.07.2017г.
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“