Събития

19.06.2017
Деветнадесета среща на ползвателите на ECVET
01.06.2017
РАБОТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ECVET"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“