Събития

20.04.2017
Информационен ден по Програма „Еразъм+“ в МУ-Плевен
05.04.2017
Национални дни на кариерата-добра кариера, добър живот 2017 Пловдив
03.04.2017
Шестнадесети кариерен форум "Национални дни на кариерата" 2017 Бургас
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“