Събития

30.03.2017
AMTV
29.03.2017
ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ММA
29.03.2017
„Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” Велико Търново
27.03.2017
Национални дни на кариерата "Добра кариера, добър живот" град Свищов
22.03.2017
Национални дни на кариерата "Добра кариера, добър живот" Русе
20.03.2017
Шестнадесети кариерен форум "Национални дни на кариерата" 2017
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“