Събития

27.02.2017
Образователни и квалификационни възможности в България
21.02.2017
Тържествено откриване на кампанията по повод 30 години Програма „Еразъм+“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“