Събития

21.11.2017
Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”
21.11.2017
Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”
06.11.2017
Участие на българския ECVET eкип в годишния ECVET форум 2017г.
06.11.2017
Участие на българския ECVET eкип в годишния ECVET форум 2017г.
01.11.2017
Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“
01.11.2017
Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“.
30.09.2017
Информационни-дни-сектор-Висше-образование-гр-Плевен-25-26-10-2017г.
29.09.2017
Обучение на бенефициенти, КД 2 „Стратегически партньорства“, Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 29.03 и 26.04.2017 г.
26.09.2017
ЕCVET опит – добри практики от прилагането на системата и разпространението на „ЕРАЗЪМ+“ в България
26.08.2017
Информационна среща на тема: "Възможности на Европейската доброволческа служба (ЕДС)"
14.08.2017
2 АВГУСТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА
10.08.2017
Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26.04.2017г.
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“