Събития

07.12.2016
Валоризационна конференция по Програма "Еразъм+" и съпътстващи дейности
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“