Събития

07.12.2016
Валоризационна конференция по Програма "Еразъм+" и съпътстващи дейности
29.11.2016
Работен семинар на тема "Ролята на работодателите при приложението на ECVET"
27.11.2016
„Интерактивни методи в изграждането на образователно приобщаване в общообразователните училища и детски градини"
24.11.2016
НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ
15.11.2016
ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ 15-17 ноември, гр. София
09.11.2016
Семинар на тема "Връзка между системите ECVET и ECTS"
04.11.2016
Тематичен мониторинг на тема „Приложение на информационните и цифрови технологии в сферата на образованието, обучението и младежта”
28.10.2016
Обучение-Европейска доброволческа служба при пристигане
28.10.2016
Национален семинар за професионално развитие и обучение на Регионалните управления на образованието
24.10.2016
Национален семинар на тема "Въздействието на програма Еразъм + в България"
21.10.2016
Информационни дни и подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ , сектор „Висше образование“, гр. Пловдив
18.10.2016
Пета национална конференция „Насърчаване на четенето”
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“