Събития

01.08.2023
Дванадесета Национална конференция „Насърчаване на четенето“, 27 – 29 юли 2023
20.03.2022
Междусекторна среща „Our Green Planet“, 18-20 март 2022
17.03.2022
Семинар на тема „Палитра за личностно развитие“
28.09.2021
Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм+“
28.07.2021
Откриване на Десетата национална Конференция "Насърчаване на четенето", 28 юли 2021 г., гр. Пловдив
09.02.2021
Ден за безопасен интернет 2021
30.12.2020
Обучение за отчитане на проекти по Програма ЕКС и Програма "Еразъм+"
21.12.2020
Годишна среща на акредитирани и новоакредитирани организации
18.12.2020
Валоризационна конференция
27.11.2020
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
25.11.2020
Обучение на директори „Национален онлайн семинар Еразъм+ & eTwinning“
13.11.2020
Тематичен мониторинг
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“