Skip to main content

Регистрационни номера по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и КД 3, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване – 26 април 2016

Уважаеми кандидати,19 Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по Ключова дейност 2…

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“, Покана за кандидатстване към 02 февруари 2016г.

Уважаеми кандидати, Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения…