Skip to main content

Science is Wonderful! 2021 г.

Събитието Science is Wonderful! има за цел са представи света на науката в начални и…

Регистрационни номера, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване за акредитация, сектор „Младеж“ до 20.10.2021 г. и Покана за кандидатстване към 05.10.2021 г., КД1, сектор „Младеж“

Списъкът с проектни предложения по Покана за кандидатстване за акредитация, Програма "Еразъм+", сектор "Младеж", подадени…