Skip to main content

Кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“

Отворена е възможността за кандидатстване за акредитация по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност" на Програма…