Skip to main content

Инструкции за изпращане на проектопредложенията по КД2 на Програма „Еразъм+“, краен срок към 19:00 ч. на 21.05.2021 г. при проблеми с портала за кандидатстване на ЕК

Уважаеми кандидати, Поради продължаващите технически неизправности с платформата за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“,…