Skip to main content

#DiscoverEU

Ти си на 18 години? Готов ли си за приключение? Ако отговорът е „да“, приготви…

Информационен ден насочен към детските гардини и училищата, предлагащи предучилищно образование, сектор „Училищно образование“, КД1, Програма „Еразъм+“, гр. София, 27.11.2018г.

Уважаеми посетители, Център за развитие на човешките ресурси организира еднодневен информационен ден насочен към детските…