Skip to main content

Междусекторна среща

Център за развитие на човешки ресурси организира Междусекторна среща, обхващаща секторите: „Училищно образование“, „Професионално образование и…