Skip to main content

Важна информация за кандидатстващите по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави

Важна информация за кандидатстващите по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Висше образование“, Мобилност…

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“

Уважаеми кандидати, Публикувана е Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование…