Skip to main content
Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“

Уважаеми посетители, Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, подадени към…
Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“

Уважаеми посетители, Регистрационните номера на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор…
Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни държави

Уважаеми посетители, Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“,…
Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави

Уважаеми посетители, Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“, Мобилност…