Skip to main content
Новини

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Младеж“, с краен срок: 4 октомври 2016г.

Уважаеми посетители, Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Младеж“,…
Новини

Регистрационни номера по КД2: „Стратегически партньорства“ и КД3: „Структурен диалог“ по покана за кандидатстване с краен срок 04 октомри 2016 г.

Уважаеми кандидати, Информираме ви, че регистрационните номера по КД2: "Стратегически партньорства" и КД3: "Структурен диалог"…