Skip to main content

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“, Покана за кандидатстване към 02 февруари 2016г.

Уважаеми кандидати, Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения…