Наскоро завършил обучението си в професионална гимназия

Ако сте възпитаник на професионална гимназия или току що сте завършили квалификация в център за професионално обучение, имате възможност да подобрите обучението си и да повишите уменията си, придобивайки европейски опит чрез стаж и обучение в друга европейска държава посредством участие в Програма „Еразъм+“, в срок до една година след дипломирането си.

Възможностите, които Ви се предоставят са:

  • Обучение с цел практика от 2 седмици до 3 месеца в една от програмните държави на ЕС. Обучението се извършва или на работното място (предприятие или друг вид подходяща организация) или в професионално училище (но задължително съдържащо и периоди на практически занимания в предприятие или друг вид подходяща организация);
  • „ЕразъмПро“ —дългосрочна мобилност в чужбина за ученици в професионалното образование и обучение, включително стажанти или наскоро завършили обучението си лица. Продължителността на „ЕразъмПро“ е от 3 до 12 месеца.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо училището или учебният център, в който се обучавате, да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност (КД1), сектор „Професионално образование и обучение“.

Европа Ви очаква! За повече информация се обърнете към Вашето училище или учебен център.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която сте се обучавали, а не Вие като физическо лице!

За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Ако гимназията, в която се обучавате има действащ проект по Програма „Еразъм+“, КД2, „Стратегически партньорства“, бихте могли да се включите и в проектните дейности, като например да участвате в смесена образователна мобилност. Продължителността на престоя в чужбина варира в зависимост от целите, вида и характера на проекта за партньорство.

Повече информация за възможността да участвате можете да получите във вашето училище.

Партньорствата за училищен обмен поставят акцент върху ученическата мобилност. Прочетете повече за този тип проекти и проявете своя интерес пред вашите преподаватели към участие в партньорски проекти по Програма „Еразъм+“.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо, проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, в която се обучавате.

За повече информация се насочете към КД2, сектор „Професионално образование и обучение“

Директор на професионална гимназия