Вие сте млад човек на възраст между 13 и 30 години? Интересувате се от чужди култури и езици? Искате да придобиете социални умения и компетенции, които да подпомогнат Вашето личностно или професионално развитие? В момента не сте ученик или студент, но искате да се възползвате от възможностите на Програма „Еразъм+“?

Тогава дейностите в сектор „Младеж“ са именно за Вас!

Проектите и дейностите в сектор „Младеж“ са разделени в няколко главни направления. Можете да вземете участие в младежки обмен или да участвате в доброволчески инициативи в други европейски страни. Можете да се включите в по-мащабен проект за реализиране на идеи в международен партньорски екип. Можете също така да участвате в срещи с политически лица на местно ниво, за да обсъдите предизвикателствата пред младежката политика.

Отличителна характеристика на сектор „Младеж“ е фокусът върху младите хора в неравностойно положение, като целта е тяхното активно включване в проектите. Социалното приобщаване, наред с популяризирането на европейското гражданство, е приоритет на дейностите, подкрепяни от Програма „Еразъм+“.

Една нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа, е Европейският корпус за солидарност.

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

ВАЖНО! Във всички случаи, кандидатурите по Програма „Еразъм+“ се подават от името на организация (сдружение, фондация, община, училище и др.), а не индивидуално. Възможно е при някои дейности кандидатура да бъде подадена и от името на т.нар. неформална група от млади хора – група от най-малко четирима участника, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация.

Повече информация за различните типове дейности в сектор „Младеж“ можете да намерите тук:

Проекти за участие в младежки обмени и доброволчески дейности

Проекти за партньорства между организации, активни в сферата на младежта

Проекти за участие в срещи между младите хора и политически лица на местно ниво

Европейски корпус за солидарност

Ти си на 18 години? Готов ли си за приключение? Ако отговорът е „да“, приготви се да опознаеш Европа като се включиш в #DiscoverEU — инициатива на Европейския съюз, благодарение на която около 15 000 млади хора ще получат карта за пътуване за това лято.

#DiscoverEU

Младежки работник