Oбразование за възрастни

Стратегически партньорства

Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни имат за цел:

  • Развитие на иновативни методи, практики и иновативни учебни програми;
  • Насърчаване съответствието  между учебните програми и потребностите на пазара на труда;
  • Подкрепа за развитие на качествени инструменти за обучение, подобряване на гъвкавостта и достъпността за възрастните обучаеми;
  • Насърчаване на развитието на добри практики и сътрудничество между заинтересованите страни;
  • Подобряване на достъпа до образователни възможности за възрастни;
  • Осигуряване на гъвкави възможности за реализация на възрастните обучаеми включително признаване на предходни квалификации;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати, посредством Европейски и национални квалификационни рамки.

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на образование за възрастни, или всяка друга област, свързана с него.

Младеж