• en
    • en

Защита на личните данни в ЦРЧР

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Основната дейност на ЦРЧР е свързана със статута му на Национална агенция за администриране и управление на Европейските образователни програми и инициативи.

 

С Декларацията за поверителност на ЦРЧР можете да се запознаете тук.

Бланка за Заявка за достъп до данни можете да изтеглите тук.

Политика за защита на личните данни

Контакти с Длъжностното лице по защита на личните данни в ЦРЧР:

evsachev@hrdc.bg, тел. 02 / 815 40 60.