Резюме на първия ден - Пета национална конференция „Насърчаване на четенето”

 

Децата и четенето - приключения с (не)очакван край

 

    Валентина Маринова, начален учител от СУ „В. Левски“, Троян, представи резултатите от търсенето на иновативни методи за насърчаване на четенето при децата в предучилищна и начална училищна степен. Като възможност за развитие на тяхната личност, за себеусъвършенстване, за формиране на траен интерес към литературата бе представено реализирането на eTwinning проект на български език - „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули“. Реализираните игри и дейности допринасят и за формиране на умения за работа в екип, провокират активност, креативност, въображение, логическо и творческо мислене у децата от подготвителна група и начален етап.

     Постигнатите резултати доказвает, че използването на проекта като метод за учене и насърчаване на четенето е с доказана полза – развиват се практическите езикови умения, натрупва се емоционален опит и всяко дете намира верен приятел – книгата. Книгата е добър учител и общуването с нея е възможност и гаранция за превръщане на децата в успешни възрастни чрез изграждане на добра функционална грамотност.

 

     Г-жа Светлана Върбанова, старши учител във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски", Добрич, представи презентация "Методът 'Литературна разходка' - добри европейски практики и идеи за реализирането им в България". В нея тя се спря на литературната разходка като форма на литературен туризъм, посочи целите, формите и разновидностите на този метод, като даде многобройни примери за утвърдили се европейски практики. Специално внимание бе обърнато на възможностите за реализирането на метода в България като един от нестандартните начини за насърчаване на четенето.

 

     Госпожа Илияна Калинова, главен учител в Център за подкрепа за личностно развитие ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС –ПЛОВДИВ, представи презентация „Четене с препятствия”, в която обобщи дългогодишния си опит за насърчаване на креативно мислене чрез езикови упражнения, задачи и техники.

„Препятствията” изискват различни действия за разгадаване, досещане, разчитане и допълване. Те поставят учениците в ситуация на търсещи и мислещи, носят голям заряд настроение и удовлетворение.

 

     Милена Караангова, координатор на конференцията и на дейност eTwinning България, представи историята на събитието от стартирането на Първата национална конференция "Насърчаване на четенето" през 2012 година в Балчик до настоящага Пета конференция. Тя въведе участниците в темата, като обобщи изпратените по темата кандидатури за участие. По време на събитието в пленарна зала ще бъдат представени 17 различни теми, презентирани от учители, директори, библиотекари, учени, писатели. Останалата част от темите ще бъдат разгледани по време на работните групи, които ще се проведат в две части - на 19-ти и 20-ти октомври. Събитието ще завърши с изложбата "Какво четеш?", а събраните в нея книги ще бъдат дарени на читалището в с. Труд, обл. Пловдив, и на създадената наскоро библиотека към хижа Козя стена, намираща се в Средна Стара планина, в Троянския дял на Национален парк “Централен Балкан”.