ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дата на създаване на преписката:
13.01.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
19.01.2017 - 17:00
Статус :
Затворена

Център за развитие на човешките ресурси кани всички заинтересовани лица с подходящ опит при извършване на функционален анализ на административни структури, съобразно професионалните си възможности и компетентност, да предоставят  индикативни ценови оферти (обща цена) за извършването на аналитични дейности.

Документи, свързани с откриване на процедура, промени, спиране, разяснения