Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по провеждане на проучване на тема – Role of the Erasmus+ Programme in the relations between education, training and youth and the world of work.

Дата на създаване на преписката:
05.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
15.07.2019 - 17:00
Директно възлагане
Статус :
Възложена

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ кани всички заинтересовани лица с подходящ опит при извършване на дейности, свързани с изпълнение на дейности по провеждане на проучвания, съобразно професионалните си възможности и компетентност, да предоставят индикативни ценови оферти /обща цена/ за извършването на следните дейности: – „Провеждане на проучване на тема – Role of the Erasmus+ Programme in the relations between education, training and youth and the world of work.“

Предоставяне на оферти - провеждане на проучване