Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по абонаментно комплексно почистване на обект: административната сграда на Център за развитие на човешките ресурси с адрес: град София, ул. „Граф Игнатиев“ №15

Дата на създаване на преписката:
20.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
05.07.2019 - 17:00
Директно възлагане
Статус :
Възложена

Център за развитие на човешките ресурси кани всички заинтересовани лица с подходящ опит при извършване на дейности по комплексно почистване на административни сгради, да предоставят  индикативни ценови оферти (обща цена) за извършването на дейности по абонаментно комплексно почистване на обект: административната сграда на Център за развитие на човешките ресурси с адрес: град София, ул. „Граф Игнатиев“ №15.