• en
    • en

Резултати от селекция, КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, Програма „Еразъм+“ към 01.10.2020 г.

дек. 30, 2020

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ и Ключова дейност 3 „Младежки диалог“, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 01 октомври 2020 г.

Информацията е достъпна в секции „Ключова дейност 1“, „Ключова дейност 2“, „Ключова дейност 3“, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директните връзки по-долу:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР