• en
    • en

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Младежки диалог“, Покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

юли 26, 2019

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ и Ключова дейност 3 „Младежки диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г.

Информацията е достъпна в секции „Ключова дейност 1“, „Ключова дейност 2“, „Ключова дейност 3“, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директните връзки по-долу:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР