• en
    • en

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Младежки диалог“, Покана за кандидатстване към 5/12 февруари 2019 г.

апр. 25, 2019

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ и Ключова дейност 3 „Младежки диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 5 февруари 2019 г., удължен до 12 февруари 2019 г.

Информацията е достъпна в секции „Ключова дейност 1“, „Ключова дейност 2“, „Ключова дейност 3“, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директните връзки по-долу:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР