• en
    • en

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

май 28, 2019

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., можете да намерите на следните адреси:

КД1 – Образователна мобилност за граждани

КД2 – Стратегически партньорства

КД3 – Младежки диалог

Екипът на ЦРЧР