• en
    • en

Одобрени проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства с краен срок 10.06.2020 г.

юли 7, 2020

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание списък с одобрените проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства с краен срок 10.06.2020 г., 2019 селекционна година.

Списъкът е достъпен: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР