• en
    • en

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, краен срок 10 май 2019 г.

апр. 22, 2019

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че е публикувана Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави“ с краен срок за кандидатстване до 10 май 2019 г.

Текстът на поканата е достъпен: ТУК

 

Екипът на ЦРЧР