• en
    • en

Нова платформа за регистрация при кандидатстване по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, покана за кандидатстване към 01/08 октомври 2019г.

ErasmusDays 2019

Обучение за управление на проекти по Програма „Еразъм+“, КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“

Одобрени за финансиране резерви на проектни предложения, подадени по Покана за кандидатстване към 05/12.02.2019г., КД1, сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“.

Tематичен мониторинг на тема „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.