• en
    • en

Oбучения за управление на проекти по Ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 21 март 2019 г.

сеп. 12, 2019

Уважаеми посетители,

На 12.09.2019 г., Център за развитие на човешките ресурси проведе обучение за управление на проекти по Ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“ , сектори „Училищно образование“,  „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ с краен срок за подаване на предложенията към 21 март 2019 г.

Целта на проведеното обучение с практическа насоченост, беше да запознае бенефициентите с управлението, изпълнението и отчитането на заложените дейности, обръщайки специално внимание на ключовите моменти в реализацията им, както и на установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти, и начини за тяхното преодоляване.

До крайния срок на Националната покана за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“ за тази година, подадените и одобрени проектопредложения са както следва:

  • За сектор „Училищно образование“ – 57 подадени кандидатури, като 19 от тях  са одобрени  за финансиране на обща стойност от 3 191 362 евро.
  • За сектор „Професионално образование и обучение“ – 58 подадени кандидатури, като 9 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 544 259 евро.
  • За сектор „Висше образование“ – 22 подадени кандидатури, като 5 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 373 802 евро.
  • За сектор „Образование за възрастни“ – 39 подадени кандидатури, като 12 от тях са одобрени за финансиране на обща стойност от 1 914 335 евро.

Общата стойност на финансираните от Националната агенция проекти в четирите сектора по тази покана възлизат на 8 023 758 евро.

Екипът на ЦРЧР